spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

מסכת פאה - פרק א

משנה א

[א] אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמ"ח =וגמילות חסדים= ותלמוד תורה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם: 

משנה ג
[ג] נותנין פאה מתחלת השדה ומאמצעה ר"ש אומר ובלבד שיתן בסוף כשיעור ר' יהודה אומר אם שייר קלח אחד סומך לו משום פאה ואם לאו אינו נותן אלא משום הפקר:
 

משנה ד

[ד] כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה והתבואה והקטניות בכלל הזה:
 

משנה ה

[ה] ובאילן האוג והחרובין והאגוזים והשקדים והגפנים והרמונים והזיתים והתמרים חייבין בפאה:
 

משנה ו

[ו] ולעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות עד שימרח ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח ומאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרח דברי ר"ע כהן ולוי שלקחו את הגורן המעשרות שלהם עד שימרח המקדיש ופודה חייב במעשרות עד שימרח הגזבר:

[ב] אין פוחתין לפאה מששים ואע"פ שאמרו אין לפאה שיעור הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניי' ולפי רוב הענוה:

 

 


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים
0777513613

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer 077-7-513-613 spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי