spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

פרוייקט השו"ת - תמיכה - נספח ב'

רשימת הספרים שנוספו מתקליטור מס' 16

מפרשי תנ"ך
? מלבי"ם (תורה+נ"ך) ? ספורנו ? חזקוני ? רד"ק (בראשית) ? אור החיים
? רא"ם (מזרחי) ? צרור המור

מפרשי המשנה והתלמוד
? ר"ש (טהרות) ? תוספות הרא"ש ? המאירי (ברכות, קדשים, טהרות)
? מרדכי (נזיקין, קדשים) ? שיטה מקובצת ? צל"ח השלם ? ר' עקיבא איגר (קדשים, טהרות) ? חידושי הרי"מ (נזיקין, קדשים, טהרות)

מפרשי טור ושולחן ערוך: ? ב"ח ? פתחי תשובה (חו"מ) ? ט"ז (חו"מ)

חיבורים סביב שולחן ערוך: ? לבוש (או"ח) ? אליה זוטא

ספרי שו"ת
? מהר"ם מינץ ? בית אפרים (או"ח) ? דברי מלכיאל (ד-ה) ? שאגת אריה
? כתב סופר (אה"ע) ? שער אפרים ? שבט הלוי (ו) ? דברי שלום (חו"מ)
? אמת ליעקב ? פד"ר ירושלים (יא) ? מזכרת משה ? אמרי משה

מוסר ומחשבה
? שני לוחות הברית (של"ה) ? ווי העמודים ? כד הקמח ? נצח ישראל
? סדר היום ? אגרת תימן ? אגרת השמד ? אגרת תחיית המתים

הלכה ומנהג
? תורת הבית הארוך והקצר, בדק הבית, משמרת הבית ? מנהגים דבי מהר"ם מרוטנבורג ? אהל מועד ? פסקי ר"י מפריז ? הלכות שמחות ? גנזי מצרים (הלכות ספר תורה)

ספרי חסידות
? בני יששכר ? אוהב ישראל ? תורת אמת ? שפתי צדיקים ? לקוטי מהרי"ל ? ספרי ר' צדוק הכהן: ישראל קדושים, רסיסי לילה, דברי חלומות, קומץ המנחה
 
 


Bar Ilan Software support - English
חזרה לתוכן תפריט העזרה של פרוייקט השו"ת


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים
0777513613

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer 077-7-513-613 spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי