spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

כתבי הרב קוק ותלמידיו

כתבי הרב קוק

כתבי הרב קוק ותלמידיו

התקליטור מכיל מנוע חיפוש מתקדם מעוצב בצורה חדשנית  כולל קישורים פנימיים המאפשרים חיפוש מיידי לכל מילה מכל מקום לכל מקום.

פתיחת מקורות בתנ"ך ובגמרא על ידי קישור מהמקורות המצוטטים בספרים השונים.

התקליטור מכיל מפתחות ומילון.

נח מאד וידידותי.

מחיר רגיל: 1000 ש"ח
מחיר מבצע: 900 ש"ח

רשימת הספרים בתקליטור:

 

רשימת הספרים בתקליטורכתבי הרב קוק ותלמידיו גירסה 3:

 

תנ"ך

תלמוד בבלי

כתבי הרב קוק

מפתחות הראי"ה – בועז אופן הוצאת רעות מהדורה ראשונה תשס"ב.

מילון הראיה – יוסף קלנר מהדורה שניה מורחבת ירושלים תשנ"ט.

שמונה קבצים הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק מהדורה שניה מהדורה מיוחדת לבני ישיבות ירושלים תשס"ד.

אגרות הראי"ה –

            כרך א' שנות תרמ"ח – תר"ע הוצאת מוסד הרב קוק י' מנחם אב תש"ג.

            כרך ב' שנות תרע"א – תרע"ה הוצאת מוסד הרב קוק ז' שבט תש"ו.

            כרך ג' שנות תרע"ו – תרע"ט הוצאת מוסד הרב קוק תשכ"ה.

            כרך ד' שנות תר"פ – תרפ"ה הוצאת המכון על שם הרצי"ה קוק זצ"ל ירושלים התשד"מ.

אגרות חמדה – עריכה הרב יוסף אלנקווה מושב גדיד תשמ"ז (במאגר מהדורה ראשונה מתוקנת).

 

אדר היקר – אדר היקר ועקבי הצאן בצרוף עשרים אגרות האדר"ת מוסד הרב קוק תמוז תשכ"ז.

אוצרות הראיה – לקט מאמרים מפתחות וביאורים לכתבי מרן עורך הרב משה יחיאל צוריאל הוצאת "אוצרות חיים" (מהדורה חדשה ומורחבת) ראשון לציון אלול התשס"ב.

אורות – הוצאת מאבני המקום בית-אלכ"ח באייר ה'תשס"ד.

אורות האמונה – עריכה הרב משה גורביץ ירושלים תשמ"ה.

 

אורות הקודש – בעריכת הרב דוד כהן.

            כרך א' האגודה להוצאת ספרי הרב קוק זצ"ל תרח"צ.

            כרך ב' האגודה להוצאת ספרי הרב קוק זצ"ל תרח"צ.

            כרך ג' הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תש"י.

            כרך ד' הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשמ"ג.

 

אורות הרמב"ם – מתוך הספר "לאורו" מאת הרב יעקב הלוי פילבר בהוצאת המכון לחקר משנת הראי"ה ירושלים תשנ"ה (עמודים קס"א-רל"ד)

אורות התורה –  עריכה הרצי"ה בהוצאת ישיבת "אור עציון" מרכז שפירא תמוז תשס"ד.

אורות התשובה – עריכה הרצי"ה הוצאת מוסד הרב קוק תשמ"ה.

ארץ חפץ – בעריכת "האדמו"ר החלוץ" הוצאות אורות והמשפחה רחלים אדר א' התשנ"ה.

גנזי הראיה  ( א- ז) בעריכת בן ציון שפירא אדר תש"ן. (יש לשים לב כל חלק יצא בזמן אחר)

הגדה של פסח עם פרוש הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל מכון הרצי"ה ירושלים תשנ"ד.

חבש פאר – הוצאת מוסד הרב קוק תשמ"ה.

זבחי ראיה – הוצאת מוסד הרב קוק תשמ"ה.

חדריו עריכה רן שריד מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת אלול תשס"ב.

חזון הצמחונות והשלום (עם תוספות) דוד כהן.

 

טוב רואי ילקוט באורים חידושים הערות ודרושים של מרן הראי"ה קוק זצ"ל על השס' שבת עירובין בעריכה מחודשת ע"י ברוך תאנה ירושלים שבין החומות ת"ו אדר ב' ה'תש"ס.

טוב רואי ילקוט באורים חידושים הערות ודרושים של מרן הראי"ה קוק זצ"ל על השס' כתובות בעריכת ברוך תאנה ירושלים שבין החומות ת"ו ניסן ה'תשס"ד.

טוב רואי ילקוט באורים חידושים הערות ודרושים של מרן הראי"ה קוק זצ"ל על השס' סוטה בעריכת ברוך תאנה ומנשה רחמים ירושלים שבין החומות ת"ו שבט ה'תש"ס.

 

ליקוטים (אין לי נתונים על שנת ההוצאה לאור – ד.ג.).

 

מאורות הראיה:

ירח האיתנים לימים נוראים ירושלים תשנ"ח.

חנוכה ארבע פרשיות פורים ירושלים אדר א' תשנ"ה.

שבועות ירושלים תשנ"ד.

 

מאמרי הראיה הרב אלישע אבינר תשמ"ד.

מדבר שור הוצאת המכון על שם הרצי"ה ירושלים תשנ"ט.

מוסר אביך הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשמ"ה.

עולת ראיה הוצאת מוסד הרב קוק כרך א' א' אב תרצ"ט כרך ב' תשמ"ה.

 

עין איה מכון הרצי"ה ירושלים

ברכות א' – תשנ"ה

ברכות ב' תש"ן

שבת א' תשנ"ד

שבת ב' תש"ס.

 

עץ אדר הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשמ"ה.

ערפלי טוהר הוצאת המכון על שם הרצי"ה ירושלים התשמ"ג.

פנקס י"ג הוצאת המכון על שם הרצי"ה ירושלים תשס"ד.

ריש מילין (כולל התוספת) המכון על שם הרצי"ה ירושלים תשס"ג.

שבת הארץ הוצאת מוסד הרב קוק הדפסה חמישית ירושלים תשל"ב.

 

שו"ת -

עזרת כהן אבן העזר מוסד הרב קוק ירושלים תשכ"ט.

משפט כהן תשובות במצוות התלויות בארץ מוסד הרב קוק י"ט מנחם אב תרצ"ז.

אורח משפט תשובות בהלכות שלחן-ערוך אורח חיים וחושן משפט מוסד הרב קוק ירושלים ד' אייר תשל"ט.

דעת כהן תשובות בהלכות שולחן-ערוך יורה-דעה מוסד הרב קוק ירושלים כח' מנחם אב תש"א.

 

נפשי תקשיב שירו המכון לחקר משנת הראי"ה בראשות הרב יעקב הלוי פילבר ישיבת רמת גן מנחם אב תשנ"ח.

אורות הראיה הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשמ"ה.

 

הרצי"ה

אור לנתיבתי קובץ פרקים ומאמרות של הגיוני דעה להארת תורה ואמונה וליישור נתיבתם לפרט ולכלל מאת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בעריכת חיים י שטיינר י איסר קלונסקי הוצאת המכון על שם הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ירושלים התשמ"ט.

ארץ הצבי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל במערכה על שלמות ארצנו הוצאת נתיבי אור קרית הישיבה בית אל מהדורה שלישית בית אל התשס"ג.

לזכרו קובץ לזכרו של מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בעריכת חיים שטיינר איסר קלונסקי מכון נתיבה ואור ירושלים י"ד אדר התשנ"ג.

 

מתוך התורה הגואלת (כרכים א-ד)

מתוך התורה הגואלת שעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל רשם והביא לדפוס חיים אביהוא ב"ר דוד שוורץ ירושלים התשמ"ג.

מתוך התורה הגואלת חלק ב' שעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל רשם והביא לדפוס חיים אביהוא ב"ר דוד שוורץ ירושלים התדש"ם.

מתוך התורה הגואלת חלק ג' שעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל רשם והביא לדפוס חיים אביהוא ב"ר דוד שוורץ ירושלים התש"ט.

מתוך התורה הגואלת חלק ב' שעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל רשם והביא לדפוס חיים אביהוא ב"ר דוד שוורץ ירושלים התנש"א.

בדרך התורה הגואלת התבוננות בתולדות חייו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק רשם והביא לדפוס חיים אביהוא ב"ר דוד שוורץ בית אל התשס"ו.

 

קנין תורה יוסף אלנקווה מושב גדיד י"ד אדר התשמ"ה.

 

שיחות הרצי"ה על התורה:

שיחות הרצי"ה בראשית עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים יום העצמאות תשנ"ג.

שיחות הרצי"ה שמות עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים כסלו תשנ"ח.

שיחות הרצי"ה ויקרא עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים ניסן תשנ"ט.

שיחות הרצי"ה במדבר עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים חשון תשס"ב.

שיחות הרצי"ה דברים עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים אייר תשס"ה.

 

שיחות הרצי"ה ארץ ישראל עריכה מקורות כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר ירשלים אייר תשס"ה.

 

משנת הרב

הרב אבינר שלמה

            באהבה ואמונה שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים תש"ס.

            טל אורות שלמה אבינר תשס"א.

            למקדשך תוב ירושלים והמקדש שלמה חיים הכהן אבינר מהדורה חדשה עם תוספות 

             ירושלים תש"ס.

            מחיל אל חיל עניני צבא שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים אייר תש"ס.

            משבריך וגליך עלי עברו על השואה שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים תש"ס.

            על דגלו עניני אמונה וצבא שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים תש"ס.

            עם וארצו תחיית האומה בארצה שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים תמוז תשנ"ט.

 

הרב זלמן ברוך מלמד

            לזמן הזה שיחות ליום העצמאות זלמן ברוך מלמד קרית הישיבה בית אל

             אייר  התשנ"ט.

            לזמן ולשעה מקבץ מאמרים בתשובת הכלל והפרט זלמן ברוך מלמד קרית הישיבה בית אל

             אלול התשס"ד.

            מאבני המקום י"א - ט"ו מפרות בית מדרשנו בית אל ה'תש"ס .

הרב משה צבי נריה

            נר למאור - הגדה של פסח משה צבי נרי'ה המכון התורני אור עציון אדר ב' תשס"ה.

            מועדי הראי"ה (פרקים א-י) משה צבי נרי'ה הוצאת צלע בני ברק תשנ"א.

            נר למאור – על חמשה חומשי תורה משה צבי נרי'ה המכון התורני אור עציון אב התשס"א.

הרב משה צוריאל

            אוצרות אמונה משה צוריאל הוצאת יריד הספרים מהדורה שלישית מורחבת מתוקנת ירושלים

            אוצרות המוסר משה צוריאל הוצאת יריד הספרים ירושלים חנוכה תשס"ב.

            אוצרות התורה לפי סדר פרשיות השבוע וחגי ישראל משה צוריאל בני ברק תשס"ה.

            ארץ חמדה טובה ורחבה משה צוריאל ט"ו אב תשנ"ד.

            ציון במשפט תפדה – דברי התעוררות על לימוד תלמוד ירושלמי משה צוריאל הוצאת יהדות 

             התורה אלול תשנ"ז.

            נפלאים מעשיך הוצאת "אוצרות חיים" ישיבת ההסדר ראשון לציון תשס"ד.

            חידושים על הרמב"ם בתוך: אוצרות התורה לפי סדר פרשיות השבוע וחגי ישראל משה צוריאל בני ברק תשס"ה. עמוד 956.

            חידושים על השס' בתוך: אוצרות התורה לפי סדר פרשיות השבוע וחגי ישראל משה צוריאל  בני ברק תשס"ה. עמוד 912.

            חידושים על התנ"ך בתוך: אוצרות התורה לפי סדר פרשיות השבוע וחגי ישראל משה צוריאל בני ברק תשס"ה. עמוד 855.

 

אם הבנים שמחה הרב יששכר שלמה טייכטל הוצאת קול מבשר תשנ"ח.

תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"ה – הרב יובל שרלו ישיבת הגולן התשנ"ח.

הנשקפה כמו שחר - מגילת אסתר יצחק דדון מכון הלכה ברורה תשס"ג.

איילת השחר - הגדה של פסח יצחק דדון מכון הלכה ברורה התשס"ו.

שיחת אבות – על מסכת אבות יצחק דדון מכון הלכה ברורה אדר ב' התשס"ה.

 


החנות היהודית מספקת מגוון מאגרי מידע ביהדות מספקים שונים ועושה מאמץ עילאי להחזיק מלאי של כל התוכנות. אם זאת לצערנו אנחנו לא תמיד מצליחים להחזיק מלאי מכל הספקים. לצערנו מאגר היהדות פרויקט השו"ת של בר אילן לא נמצא במלאי שלנו כרגע, ניתן להשיג מאגרים אחרים

פרוייקט השו"ת לא נמצא במלאי

ניתן לקנות במקום את התוכנות הבאות:

  • אוצרות התורה - מאגר המכיל מעל 40 אלף ספרים - 2370 ₪ במקום 4300
  • אוצרות השו"ת - מומלץ לעוסקים בתחום ההלכה. בכל נושא שתבחרו ניתן לראות את השו"תים העוסקים בנושא. מעל 4000 ספרי שו"ת. - 1100 ₪ במקום 2400
  • דיביאס - מאגר דומה מאד לפרויקט השו"ת - שימוש קל ואינטואיטיבי - 1370 ₪ במקום 2400
  • הארכיון היהודי - מאגר עיתונות יהודית של 180 שנה האחרונות - 11700 ₪ במקום 15000

חבילות מוזלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
:שם

דואר אלקטרוני (לא חובה):

:(טלפון (חובה
:מטרת הפניה


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי