Hello Admin פרוייקט השו"ת - מארח את בית המדרש ישיבתי לקהילות ירושלים

בית מדרש ישיבתי לקהילות - סניף ירושלים

לדף הבית של רשת בתי המדרש - בית מדרש ישיבתי לקהילות


מפורטים כאן גם דרכי הגעה בתחבורה ציבורית וברכב פרטי למקום.

בית המדרש מתקיים בישיבת נעם ברחוב מן 7, גבעת מרדכי
ברכב פרטי, יש לנסוע ברחוב שחל לפנות לרחוב גולד, במעגלון התנועה לפנות ימינה ולהמשיך עד הסוף. ניתן להתקשר לאחד הטלפונים המפורטים מטה, לעזרה בהגעה
אוטובוסים - 4,5,6,17,18,19,32. לפי הפירוט להלן:
קווי אוטובוס שמגיעים למקום - 5,6,17
קווי אוטובוס שמגעים לסולם יעקב (5 דקות מהמקום) 19,32
ניתן גם לנסוע לצומת פ"ת (למשל בקו 18 או 4) מרחק 5-10 דקות הליכה
גבאי בית המדרש: יוני - 0526415963
 
הדף מתארח באתר שו"ת בר אילן - פרוייקט השו"ת