spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

פרוייקט השו"ת - תמיכה - נספח א

 

הסכם הרשאה לשימוש בתקליטור
 הרשיון
   אוניברסיטת בר-אילן אשר הינה בעלת זכויות יוצרים ושאר זכויות קנייניות בחבילת התוכנה (להלן: "התוכנה") ובתקליטור נתנה רישיון הניתן לחזרה בכל עת ל"בר-אילן - חברה למחקר ופיתוח בע"מ" (להלן: "החברה") לייצר, לשווק ולהפיץ את "התקליטור".
    החברה מעניקה בזאת למשתמש זכות שימוש אישית, לשימוש מערכת בתנאים המפורטים להלן. המערכת כוללת תקליטור, תוכנה, מאגרי המידע שבתקליטור, והתיעוד הנלווה (להלן: "המערכת").


    תנאי הרשיון
    המשתמש לא יעביר לאחר את זכותו לשימוש במערכת על-פי הסכם זה, כולה או חלקה ו/או אינפורמציה הקשורה במערכת, בתמורה או שלא בתמורה, כן מתחייב המשתמש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או הפצה כאמור. איסור זה אינו חל על השאלה לתקופה קצרה של המערכת שלא למטרה מסחרית.
    המשתמש מתחייב בזה כי לא יעשה כל שימוש ו/או שינוי במערכת או בחלקים ממנה שהינו: תרגום, העתקה, שיכפול, עיבוד, התאמות בתוכנה ו/או שילובה בתוכנה אחרת ו/או כל שימוש אחר שאינו נקוב בסעיף 2.3.
    המשתמש מתחייב בזאת כי יעשה שימוש במערכת אך ורק לצורך לימוד עצמי, עיון, מחקר והוראה ולא לכל צורך ו/או שימוש מסחרי כלשהו, ו/או לצרכים אחרים.
    המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש במערכת שהינו הדפסה והפקת טכסטים באופן מסיבי ו/או הוצאה לאור של טכסטים ו/או תרגומם.
    בכל מקרה של ספק קל כלשהו באשר לאופי השימוש במערכת, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.
    המערכת מיועדת לשימוש ביחידת מחשב אחת בלבד ואינה מיועדת לשימוש בתקשורת בין ו/או באמצעות מחשבים, אלא אם המשתמש קנה רישיון מיוחד לכך.
    המשתמש ינהג בטכסטים המתקבלים מן המערכת בקדושה כראוי לכתבי קודש.

    אחריות
    המשתמש מצהיר כי בחן את המערכת וכי הינה מתאימה לצרכיו ויישומיו. המשתמש מקבל על עצמו את האחריות לבחירת המערכת, להשגת התוצאות להן התכוון המשתמש, להתקנת המערכת במחשב, לשימוש בה ולתוצאות השימוש בה.
   החברה אינה אחראית להוצאות השימוש במערכת ולתוצאות השימוש בה, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.
   המשתמש מסכים בזאת כי אחריות החברה לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור המערכת.
    אחריותה של החברה כפופה לתנאי כתב האחריות.

   פיצויים
    במידה ויופרו תנאי הרישיון דלעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את הרשאתה לשימוש במערכת, לתבוע מן המשתמש להחזיר את המערכת וכן לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק ממשי שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.
   על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים תרופות (תשל"א) – 1971 וכן יחולו הוראות חוק בתי-המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984.
    הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע"פ והן בכתב או בדרך אחרת שהחברה והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.
 
 


Bar Ilan Software support - English
חזרה לתוכן תפריט העזרה של פרוייקט השו"ת

החנות היהודית מספקת מגוון מאגרי מידע ביהדות מספקים שונים ועושה מאמץ עילאי להחזיק מלאי של כל התוכנות. אם זאת לצערנו אנחנו לא תמיד מצליחים להחזיק מלאי מכל הספקים. לצערנו מאגר היהדות פרויקט השו"ת של בר אילן לא נמצא במלאי שלנו כרגע, ניתן להשיג מאגרים אחרים

פרוייקט השו"ת לא נמצא במלאי

ניתן לקנות במקום את התוכנות הבאות:

  • אוצרות התורה - מאגר המכיל מעל 40 אלף ספרים - 2370 ₪ במקום 4300
  • אוצרות השו"ת - מומלץ לעוסקים בתחום ההלכה. בכל נושא שתבחרו ניתן לראות את השו"תים העוסקים בנושא. מעל 4000 ספרי שו"ת. - 1100 ₪ במקום 2400
  • דיביאס - מאגר דומה מאד לפרויקט השו"ת - שימוש קל ואינטואיטיבי - 1370 ₪ במקום 2400
  • הארכיון היהודי - מאגר עיתונות יהודית של 180 שנה האחרונות - 11700 ₪ במקום 15000

חבילות מוזלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
:שם

דואר אלקטרוני (לא חובה):

:(טלפון (חובה
:מטרת הפניה


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי