spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

פרוייקט השו"ת - תמיכה - חיפוש טבלאי

חיפוש טבלאי מאפשר לבצע שאילתות מורכבות שאינן ניתנות להתבצע בחיפוש קל. יכול אתה לחפש מקורות בהם נמצאות שתי מלים, או שלוש מלים, אף שאינן מופיעות ברצף אחד, אלא שיש מרווחים ביניהן. לדוגמה: אתה מחפש בתנ"ך מקורות שמוזכרים בהם משה, וגם אהרן. חיפוש טבלאי יאפשר לך לאתר מקורות אלה. כמו כן תוכל לאתר באמצעות חיפוש זה גם מקורות אשר בהם מופיעות מלות החיפוש בסדר שונה מאשר בשאילתה (למשל, שהמלה השניה בשאילתה נמצאת במקור לפני המלה הראשונה).

כשאתה מחפש נושא מסוים, או רעיון, אתה יכול להעריך שסביר מאד כי ימצאו בו מלים מסוימות, או תחליפיהן (כגון "עץ", "אילן", או "נטיעה"). שיבוץ המלים הללו בצורה מחושבת בטבלה של חיפוש טבלאי, עם המאפיינים המתאימים לכל מלה ועם המרווחים הסבירים ביניהן, עשוי להמציא לך את המקור בו מופיע העניין שאתה מחפש.

חיפוש טבלאי מורכב, וכן חיפוש מתקדם (מופיע בהמשך), דורשים משך זמן מסויים להשלמתם, במיוחד כאשר החיפוש מתבצע על כל המאגרים. זמן קצר לאחר התחלת החיפוש תופיע בשורת המצב למטה תצוגה של קצב התקדמות החיפוש באחוזים לפי סדר כרונולוגי של המאגרים שהוגדרו לחיפוש. לרשותך אפשרות לעצירת החיפוש וקבלת תוצאות מיידית מהמאגרים עליהם בוצע כבר החיפוש, זאת בלחיצה על ESC.
 


 
   כתיבת השאילתה
את המלה הראשונה ברצף המלים של השאילתהאתה מקליד במשבצת העליונה שבטור הראשון מימין. אתה יכול לעבור למשבצת הרצויה לך על ידי לחיצה עליה באמצעות החץ, או להתקדם ממשבצת למשבצת, שורה אחר שורה, על ידי המקש TAB שבמקלדת, עד המשבצת המבוקשת. אפשר גם להעביר את הסמן אחורה על ידי צירוף המקשים. SHIFT+TABניתן לתקן את המוקלד על ידי הזזת הסמן (הקו המאונך המהבהב) על גבי המלה הכתובה למקום הרצוי על ידי מקשי החיצים שבמקלדת, ואז אפשר למחוק או לכתוב כרגיל. אפשר להעביר את הסמן בעזרת לחיצה אחת בעכבר כאשר החץ נמצא במקום הרצוי. לחיצה כפולה על מלה, צובעת את המלה בצבע כהה. לחיצה על DELETE שבמקלדת תמחק את המלה הצבועה. לחיצה אחת על העכבר כשהחץ נמצא במשבצת, תבטל את הצביעה.

אם יש מלים חילופיות למלה שכתבת במשבצת העליונה שבטור, כתוב אותן זו מתחת לזו במשבצות האחרות שבאותו טור. כך יתכן שנמצא בטור הראשון את המלים "ויאמר", "וידבר", "ויספר", כאשר הינך מניח שאחת ממלים חילופיות אלה מצויה במקור שהוא מחפש.


    ביטוי
אם ברצוננו לשלב כמה ביטויים בחיפוש אחד, נוכל לבצע זאת ע"י לחיצה על "ביטוי". יופיע מסך "כלי עזר ליצירת ביטוי לחיפוש" הדומה במהותו למסך חיפוש טבלאי ובו אפשר לכתוב ביטוי כלשהוא.
לאחר כתיבת הביטוי באחד המרכיבים, נוכל להציגו או לשנותו ע"י לחיצה על "ביטוי". הביטוי הנמצא במלבן שבו נמצא התוויין יוצג בפנינו במסך "כלי עזר ליצירת ביטוי לחיפוש"
לדוגמא:    הנושא – צער בעלי חיים
הביטויים לחיפוש:
1. צער בעלי חיים
2. צער בע"ח
3. צעב"ח


     מרחק בין מלים  וסדר המילים
את המלה הבאה שברצף המלים של השאילתה תכתוב במשבצת שבראש הטור השני, וגם בטור זה יש מקום לעוד שלוש מלים חילופיות. מתחת לשני הטורים, מול המרווח שביניהן, יש משבצת לרישום מספר המציין את המרחק המרבי שבין שתי המלים שבשני הטורים. במקרה של שתי מלים צמודות זו לזו אין צורך לכתוב כל מספר. המספר 5 במשבצת המרחק אומר למחשב שיתייחס לשתי המלים גם כאשר המלה השניה נמצאת במקום החמישי מן המלה הראשונה (כלומר, שמפרידות ביניהן 4 מלים). אם המרחק גדול יותר, לא יופיע מקור זה בתוצאות. שני הלחצנים שליד המשבצת לרישום המרחק מאפשרים, על ידי לחיצה עליהם, להגדיל או להקטין את המספר.

כל מה שנאמר כאן על שני הטורים שמימין, אמור גם לגבי הטור השלישי, ולגבי המרווח בין המלה הרשומה בו, לבין המלה הרשומה בטור השני.

כאשר תחפש, למשל, את שתי המלים "אברהם" ו"שרה" ותציין את המרחק ביניהן, המחשב לא ישמור על סדר המלים שכתבת; ובין התוצאות תמצא את אברהם ושרה, וגם את שרה ואברהם, בהגבלת המרחק שציינת. אם אתה מעונין שהחיפוש יתבצע דוקא לפי סדר המלים שכתבת בשאילתה, ושתתקבלנה רק תוצאות בהן אברהם קודם לשרה, עליך לסמן (וי) ליד המלים "לפי הסדר" שמתחת הטור השלישי בחלון החיפוש. דרישה זו שהחיפוש יהיה רק לפי הסדר, היא משמעותית רק אם ציינת מרחק בין המלים שאתה מחפש.
 
אפשרויות נוספות:
 "טווח מילים" - פירושו שכל אחד מהרכיבים שכתבנו בשאילתא לחיפוש יופיע רק בטווח מסויים שבחרנו.
כמו כן יש באפשרותנו לבקש כי כל המרכיבים יופיעו בטווח של משפט, פסקה או מסמך. פסקה בדרך כלל פירושה- הלכה, סעיף, דיבור המתחיל. מסמך בדרך כלל פירושו – פרק, סימן.

כאשר תלחץ על "בצע חיפוש" יסקור המחשב את כל הספרים והמאגרים שבחרת, ויקרין את תוצאות החיפוש על המסך.

ביכולתך לקבל את רשימת הצורות של המרכיבים השונים בשאילתה לפני הקרנת תוצאות החיפוש, על ידי סימון V(וי) בתוך הריבוע של "חלון ניהול הצורות" (יוסבר להלן)


    המאפיינים
לכל אחת מהמלים שבשאילתה אתה יכול להצמיד אחד (או יותר) משמונת המאפיינים המופיעים במחצית התחתונה של חלון החיפוש הטבלאי. לחיצה על מאפיין כלשהו תתייחס אך ורק למלה הכתובה במשבצת שבה נמצא הסמן המהבהב. הלחיצה על ריבוע שליד מאפיין תגרום לכך שהאות הרשומה על הריבוע, תופיע ליד המלה שאליה אנו מתייחסים ברגע זה. אותיות אלה הרשומות ליד המלים של השאילתה מזכירות לנו את המאפיינים אשר מרחיבים את מספר הצורות השונות הנובעות ממלת החיפוש.

אם רשמנו בטעות מאפיין כלשהו, נוכל למחוק אותו על ידי לחיצה שניה על אותו מאפיין.

נסקור את המאפיינים אחד אחד.
 
   קידומות דקדוקיות
כאשר תלחץ על הריבוע שליד קידומות דקדוקיות, תופיע האות ק ליד המלה בתיבה שבה נמצא הסמן. המחשב בחיפושיו במאגרים הנבחרים יחפש לא רק את המלה כמות שהיא, אלא גם את כל המלים הנוצרות מהמלה בתוספת אותיות שימוש לפניה. לדוגמה: כאשר המלה היא "נר", יחפש המחשב גם "ונר", "הנר", "ובנר" וכדומה.


    סיומות דקדוקיות
כאשר תוסיף למלה סיומות דקדוקיות, תופיע האות ס ליד המלה שבתיבה. המלה "נר" תניב בתוצאות גם מקורות בהם מופיעות המלים "נרו", "נרות", "נרותיהם" וכדומה. אפשר להוסיף למלה בשאילתה גם קידומות דקדוקיות וגם סיומות דקדוקיות. בתיבה תופענה האותיות ק, ו- ס, ליד המלה. בעקבות זאת נוכל למצוא בתוצאות גם מלים כמו "והנרות", "וכשנרותינו" וכדומה.


     כתיב מלא/חסר
מלה בשאילתה העשויה להימצא במקורות בכתיב מלא או חסר, כתוב אותה בכתיב מלא והוסף לה את המאפיין כתיב מלא/חסר. ליד המלה תופיע האות ח. המחשב יחפש את המלה בשתי צורות כתיבתה. לדוגמה: אם תחפש "אהרון", ימצא המחשב גם "אהרן".


     קידומות
לחיצה על המאפיין קידומות תגרום להופעת האות ד ליד המלה שבתיבה. בעקבות תוספת מאפיין זה, יכלול המחשב בתוצאות החיפוש את כל המלים הנוצרות ממלת החיפוש בתוספת הקידומת לפניה. לדוגמה: כתבת בשאילתה "נדר", והוספת את המאפיין קידומות, תקבל בתוצאות מלים כמו "אלכסנדר", "טנדר", "סטנדר" ו"צילינדר".


     סיומות
הוספת המאפיין סיומות תיוצג באות מ ליד המלה שבתיבה. בשאילתה של המלה "נדב", הוספה זו תגרום למציאת מלים כמו "נדבק" "נדברו" וכדומה. שאילתה של מלה כמו "גב" בתוספת המאפיינים קידומות וסיומות תניב מספר גדול ביותר של מלים המכילות בתוכן את שתי האותיות ג ו-ב, ללא כל קשר עניני למלה גב. צירוף של קידומות דקדוקיות וסיומות לאותה מלת חיפוש, יכול לשרת אותנו יפה במקרים רבים.


     ללא אפיון
ללא אפיון כמובן אינו מאפיין, והוא נועד למחוק מאפיינים כלשהם שנרשמו ליד מלת חיפוש. המחשב יחפש רק מלה זהה לזו הכתובה בשאילתה.


     ערך
המאפיין ערך, שסימנו ע, יורה למחשב לחפש את כל המלים השייכות לקבוצת הצורות השייכות לאותו ערך מילוני. המלה "מדרגה", למשל, כאשר היא מאופיינת כערך, תניב בתוצאות מלים כמו "והמדרגות", "ממדרגתו", "מדרגותיהם" וכדומה.


     שורש
הוספת מאפיין זה, אשר תיוצג באות ש ליד המלה, תגרום לחיפוש כל מלה השייכת לאותו שורש. המחשב יחפש כל נטייה של השורש הזה בכל הבניינים הקיימים באותו שורש. שורש כמו "שמר" יכול להניב מספר עצום של מופעים כמו, שמירה, שומר, אשמורה, וכדומה. מלים נוספות בשאילתה יכולות לצמצם את מספר התוצאות ולכוון אותן אל העניין שאותו אתה מחפש.


     שלילת המרכיב
לעתים אתה יודע מראש שהשאילתה שלך תניב מספר גדול של תוצאות שרובן אינן מעניינות אותך. אם אתה סבור שהתוצאות שאינך מעונין בהן מאופיינות על ידי מלה מסוימת, או מלים מסוימות, יכול אתה לרשום מלה זו בשאילתה, ולציין אותה בלחיצה על המאפיין שלילת המרכיב. בתוצאות לא יופיעו מקורות בהם נמצאת המלה שנשללה. לדוגמה: נניח שאתה מחפש את השם "ישראל", ואינך מעונין במקורות בהם יופיע "בני ישראל". אתה תשלול את המרכיב של המלה "בני". כל תוצאה שבה נמצא המרכיב שאינך מעונין בו, תושמט על ידי המחשב מרשימת התוצאות. מרכיב שנשלל יסומן בשאילתה באות ל.


    חיפוש שנשמר
הוספת מאפיין זה, אשר תיוצג באות פ ליד המלה, תגרום להקרנת התוצאות ששמרת בשם זה. תחת רשימת חיפושים שמורים.


    שאילתות קודמות
תקבל חלון של בחירת שאילתה קודמת ובו רישום נוסחי השאילתות בלבד בלי מספרי תוצאות. אתה יכול לבחור שאילתה קודמת על ידי צביעתה. אם תלחץ על מחק, תמחק השורה הצבועה. לחיצה על מחק הכל תנקה את החלון מכל הרישומים שבו. בלחיצה על ביטול תחזור אל החלון הקודם. בלחיצה על אישור, או בלחיצה כפולה, תחזור אל חיפוש מתקדם שממנו יצאת, ובשורה שנועדה לכתיבת השאילתה תמצא את השאילתה שהייתה צבועה בחלון של בחירת שאילתה קודמת. כלומר, השאילתה שבחרת, הועברה לחיפוש, במקום להקלידה מחדש. תוכל להמשיך כאילו הקלדת עכשיו את השאילתה. תוכל לבצע חיפוש של שאילתה זו כמות שהיא, או להכניס בה שינויים לקראת חיפוש נוסף.


    חיפושים שנשמרו
ניתן לשלב בשאילתה תוצאות שנשמרו מחיפוש קודם תחת שם מסוים (ראה להלן בפרק ד כיצד לשמור חיפוש). נניח ששמרת תוצאות חיפוש קודם תחת השם ישראל, אזי מלה זו כשהיא כתובה בשאילתה כך: {ישראל} היא אוסף התוצאות שנשמרו תחת שם זה.

תועלת מיוחדת תפיק מקבלת חיפוש שמור אם השקעת בשעתו עבודת ניפוי בתוצאות (יוסבר להלן בפרק ה), וכן בצורות של החיפוש. לעיתים מכיל חיפוש שמור תוצאות מאוחדות של שני חיפושים שנשמרו יחד תחת אותו שם. שמירה של חיפוש כזה חוסכת עבודה כפולה של חיפוש.

כדי להגיע אל רשימת החיפושים ששמרת, אתה לוחץ על חיפושים שמורים ומקבל חלון של ניהול חיפושים שמורים. בחלון זה שמורים, שורה אחר שורה, חיפושים שעשית ושמרת בעבר, ובכל שורה רשום שם החיפוש, נוסח השאילתה, מספר התוצאות שלה, ותאריך ביצוע החיפוש ששמרת. ניתנת לך האפשרות למחוק שורה שצבעת, או שורות צבועות, בלחיצה על מחק. אם תלחץ על מחק הכל, ייעלמו כל רישומי השאילתות.

הצג תוצאות - בלחיצה על אפשרות זו, תקבל מיידית את תוצאות החיפוש אשר השורה שלו צבועה, גם אם חל שינוי ברשימת המאגרים שנבחרו.

אישור - בלחיצה על אפשרות זו, תקבל את שם החיפוש השמור שבשורה הצבועה, כשאילתה בחלון החיפוש המתקדם. החיפוש יתבצע רק במאגרים הנוכחיים. כמו כן ניתן לשלב מרכיבים נוספים בשאילתה זו.

יכול אתה גם, כמובן, לרשום בעצמך בשאילתה את שם החיפוש השמור, בתוספת המאפיין של חיפוש שמור.


    ניקוי
לחיצה על ניקוי תמחק את כל מה שכתבת, ותכין חלון ריק לקליטת החיפוש הבא.

לאחר רישום השאילתה כהלכה במשבצות בשלושת הטורים, וסימון המאפיינים, מוכן המחשב לבצע את החיפוש במאגרים שבחרת.
 


Bar Ilan Software support - English
חזרה לתוכן תפריט העזרה של פרוייקט השו"ת

החנות היהודית מספקת מגוון מאגרי מידע ביהדות מספקים שונים ועושה מאמץ עילאי להחזיק מלאי של כל התוכנות. אם זאת לצערנו אנחנו לא תמיד מצליחים להחזיק מלאי מכל הספקים. לצערנו מאגר היהדות פרויקט השו"ת של בר אילן לא נמצא במלאי שלנו כרגע, ניתן להשיג מאגרים אחרים

פרוייקט השו"ת לא נמצא במלאי

ניתן לקנות במקום את התוכנות הבאות:

  • אוצרות התורה - מאגר המכיל מעל 40 אלף ספרים - 2370 ₪ במקום 4300
  • אוצרות השו"ת - מומלץ לעוסקים בתחום ההלכה. בכל נושא שתבחרו ניתן לראות את השו"תים העוסקים בנושא. מעל 4000 ספרי שו"ת. - 1100 ₪ במקום 2400
  • דיביאס - מאגר דומה מאד לפרויקט השו"ת - שימוש קל ואינטואיטיבי - 1370 ₪ במקום 2400
  • הארכיון היהודי - מאגר עיתונות יהודית של 180 שנה האחרונות - 11700 ₪ במקום 15000

חבילות מוזלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
:שם

דואר אלקטרוני (לא חובה):

:(טלפון (חובה
:מטרת הפניה


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי