spacer
Bar Ilan Responsa השאר פרטיך ונציג יחזור אליך תוך שעה
פרוייקט השו"ת תמיכה
היסטוריה של שו"ת בר אילן
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת
שאלות נפוצות על שו"ת בר אילן
מה בתקליטור פרוייקט השו"ת
מוצרים נוספים בחנות היהודית - פרוייקט השו"ת
מה חדש בפרוייקט השו"ת
מאמרים על שו"ת בר אילן
תכונות פרוייקט השו"ת
פרוייקט השו"ת
spacer
צור קשר עם נציג מכירות של פרוייקט השו"ת

פרוייקט השו"ת - תמיכה - חיפוש מתקדם

 

בחלקו העליון של חלון חיפוש מתקדם יש שורה שנועדה לכתוב בה את השאילתה. לחיצה על ניקוי תמחק את כל השורה בבת אחת.


    סוגי שאילתות


    ביטוי
אם אתה מחפש ביטוי או צירוף של מספר מלים, הקלד אותן בזו אחר זו, ובין מלה למלה השאר רווח אחד. המחשב יאשר ויעביר לתוצאות החיפוש רק מקומות בהם תופענה כל המלים של השאילתה בזו אחר זו באותו סדר.


    מלים מרוחקות זו מזו
אם אתה מחפש שתי מלים אשר יתכן כי אינן מופיעות צמודות זו לזו, אלא יש ביניהן מלים אחרות, עליך להגדיר בצורה הבאה את המרחק בין המלים. לדוגמה:

נר [4:1] שבת

(ברישום המרחק, הקפד על סדר ההקלדה: סוגר מרובע ימני, 1, נקודתיים, 4, סוגר מרובע שמאלי. הקפד על סדר ההקלדה מימין לשמאל גם אם על המסך יופיעו המספרים בסדר הפוך בחלונות-עברית).

המחשב יציין מקורות בהם מופיעות שתי המלים, כאשר המלה "שבת" היא במקום הראשון (מספר 1), או במקום השני (מספר 2), או במקום השלישי (מספר 3), או במקום הרביעי (מספר 4) אחרי המלה "נר". זו משמעות המספרים 4:1 שבסוגריים המרובעים. ברשימת התוצאות תוכל למצוא מקור בו מופיע "נר שמדליקים אותו לכבוד שבת". המחשב לא יציין מקורות שבהם המלה "שבת" נמצאת לפני המלה "נר", וכן לא מקורות בהם המלה השניה נמצאת במקום החמישי והלאה אחרי המלה הראשונה.

אם אתה מחפש את שתי המלים "חכמים תקנו", אתה ער לאפשרות שסדר המלים באחד המקורות עשוי להיות הפוך; "תקנו חכמים". במקרה זה תציין כך את המרחק:

חכמים [1:1-] תקנו

(ברישום המרחק, הקפד על סדר ההקלדה: סוגר מרובע ימני, מינוס, 1, נקודתיים, 1, סוגר מרובע שמאלי. הקפד על סדר ההקלדה מימין לשמאל גם אם על המסך יופיעו המספרים בסדר הפוך בחלונות-עברית). המחשב יכלול בתוצאות גם מקורות בהם המלה "תקנו" תופיע במקום הראשון (מינוס 1) שלפני המלה "חכמים".

אם אינך רוצה להחמיץ אחד המקורות שמנסח את הצירוף בצורה הבאה: "תקנו להם חכמים", רשום את המרחק כך:

חכמים [1:2-] תקנו

צורת רישום זו של מרחקים תקפה גם כאשר השאילתה היא בת שלוש מלים ויותר. שים לב לרווח שיש לתת בין הסוגריים המרובעים לבין המלה שלפניהם ואחריהם.

אם אתה מחפש נושא בו חייבות לדעתך להופיע במפוזר המלים "עגונה", "גוי", "עדות", יכולה השאילתה להיות מנוסחת בכמה אופנים:

10: עגונה גוי עדות

משמעותו של ניסוח זה הוא: מצא מקורות בהם מופיעות שלוש מלים אלה גם כאשר בין כל זוג מלים יש מרחק של עד מקום עשירי; כאשר המלה השניה נמצאת הן לפני המלה הראשונה והן לאחריה, והמלה השלישית נמצאת הן לפני המלה השניה והן לאחריה. ניסוח דומה לו הוא:

עגונה [10:10-] גוי [10:10-] עדות

הניסוח הבא:
משפט: עגונה גוי עדות

משמעו מציאת מקורות בהם מופיעות שלוש מלים אלה במשפט אחד, ולא חשוב סדרן.

הניסוח:
פסקה: עגונה גוי עדות

משמעו מציאת מלים אלה באותה פסקה, והסדר שלהן אינו חשוב. הניסוח

מסמך: עגונה גוי עדות
משמעו לציין את המקור גם כאשר שלוש המלים של השאילתה מפוזרות על פני מסמך שלם.


    מלים חילופיות
כאשר יתכנו מספר מלים חילופיות העשויות לשמש כמלות מפתח לנושא המבוקש, תוכל לנסח זאת בשאילתה בצורה הבאה:

(עץ/אילן/נטיעה)

די למחשב במציאת אחת ממלים אלה כדי שהמקור יצוין. השאילתה בניסוח הבא מחפשת מקורות לנושא השחתת עצים:

(קוצץ/עוקר/משחית) [3:1] (עץ/אילן/נטיעה)

המחשב יציין בתוצאות כל מקור בו תופיע מלה אחת מן הסוגריים הראשונים, ובמרחק של עד מקום שלישי, תופיע מלה אחת מן הסוגריים האחרונים.


    המאפיינים
מבין 12 המאפיינים המופיעים בחלק התחתון של חלון החיפוש, אתה מכיר 9 מאפיינים המשרתים אותך בחיפוש טבלאי. יש הבדל חיצוני בסימון של המאפיינים בשאילתה עצמה. בעוד שבחיפוש טבלאי סימלו אותיות את המאפיינים בצמוד למלים המסומנות, בחיפוש מתקדם עושים זאת סימנים מיוחדים הרשומים ליד כל מלה בשאילתה.

כדי להצמיד מאפיין למלה בשאילתה, הבא את החץ אל המלה (החץ ישתנה לצורת האות הלועזית I), ולחץ לחיצה כפולה. המלה תיצבע בצבע כהה. מעתה, לחיצה על מאפיין כלשהו תתייחס אל המלה הצבועה בלבד. לחיצה על המאפיין "קידומות", למשל, תגרום להופעת כוכבית לפני המלה הצבועה. לחיצה על "כתיב מלא/חסר" תגרום להופעת סימן קריאה לפני המלה. המאפיין "סיומות" ייוצג על ידי כוכבית לאחר המלה הצבועה. לחיצה אחת נוספת באמצעות החץ תמחק את הצביעה.

בעבודה שוטפת אפשר לכתוב את השאילתה ואת סימני המאפיינים של כל מלה באמצעות המקלדת בלבד, מבלי להסתייע בלחצני המאפיינים, ובלי צורך לצבוע את המלים. שאילתה מורכבת על שומר, או מוצא אבידה, שמעל בפיקדון, או באבידה, שהוא אחראי עליה, עשויה להיראות כך:

8: ($שומר%/מצא) #(אכל/גנב/מכר) *(פקדון/אבידה)*


     אותיות מאפיינות
יש מלים שהכתיב שלהן אינו קבוע, ובספרות השו"ת ניתן למוצאן בצורות כתיבה שונות. במיוחד ניכר הדבר במלים לועזיות ובשמות של ערים וכדומה. המושג "אפוטרופוס", למשל, נמצא בשו"תים השונים גם בצורות הכתיב הבאות: אפטרופוס, אפטרופס, אפוטרפוס, אפוטרופיא, אפוטרופוסא, פוטרופא, ועוד. בחיפוש מלה כזאת באמצעות "חיפוש מתקדם", יכולים אנו להסתפק ברישום האותיות המאפיינות את המלה, כשכוכביות ממלאות את מקום הרווחים בין אותיות אלה, לפניהן ולאחריהן. לדוגמה: נרשום בשאילתה "*פ*ט*ר*פ*" (בלי הגרשיים, כמובן). המחשב יעלה לנו את כל צורות הכתיב של אפוטרופוס עם קידומות וסיומות למיניהן.
בדומה לכך, בחיפוש שם העיר "ונציה", נרשום בשאילתה את האותיות המאפיינות בלבד עם כוכביות: *ו*נ*צ*י*.
חילופי אותיות בתוך מילה:
המלה אירו(ס/ש)ין בשאילתה תתן בתוצאות גם אירוסין וגם אירושין.
#אירו(ס/ש)ין בשאילתה יתן את הנ"ל גם בתוספת קידומות דקדוקיות.
סימן השטרודל @ משמעו בשאילתה "לא-כלום".לדוגמא: טר(י/@)פה פירושו טריפה או טרפה.


    עם/בלי גרשיים
כאשר אתה מחפש את המלה רמב"ם אתה מודע לאפשרות שמלה זו עלולה להיכתב גם בלי גרשיים (סימן ראשי תיבות), או שמיקום הגרשיים עלול להיות שונה מהמקובל עליך (רמ"בם). סימן ה"פלוס" לפני המלה רמב"ם משחרר אותך מן החשש הזה. +רמב"ם או גם +רמבם בשאילתה ייתן בתוצאה את כל האפשרויות הבאות: רמבם, ר"מבם, רמ"בם, רמב"ם. ה"פלוס" שימושי לכל מלה שעלולה להופיע עם או בלי ראשי תיבות, כגון שמות אותיות ומקומות, או מלים שפעם נהגו לסמן אותן בגרשיים במקום לסגור אותן במרכאות, כנהוג היום.


    משפחה
נניח שאתה מחפש נושא בו צריך להופיע שם של אחד משבטי ישראל, לא חשוב איזה, בתוספת מרכיבים אחרים. נוח מאד לצורך זה להגדיר מראש רשימת מלים, שהשם הכולל שלהן (שם המשפחה), נקבע על ידך, למשל, שבט. מלה זו כשהיא כתובה בשאילתה כך: <שבט>, היא משפחה של מלים כפי שהוגדרה על ידך מראש. המחשב יתייחס לכל "בני המשפחה" כאל מלים חילופיות. קבוצה קבועה של מלים הרשומה כמשפחה יכולה לשמש לך פעמים רבות בשאילתות שונות.

כדי ליצור משפחה, לחץ על משפחות בחלון חיפוש מתקדם. יופיע חלון ניהול משפחות מלים. לחץ על משפחה חדשה ותקבל חלון נתינת שם לרישום שם המשפחה החדש. רשום את שם המשפחה החדש ולחץ אישור. נחזור אל חלון ניהול משפחות מלים, ושם תמצא את שם המשפחה שרשמת. לחץ על הוסף מלה, ויפתח לפניך חלון הוספת מלה למשפחה. אחרי רישום כל מלה, לחץ על הוסף עד שתסיים את רישום כל המלים למשפחה. כדי לאשר את המלים, לחץ על אישור. נחזור אל חלון ניהול משפחות מלים, ושם תמצא את המלים שרשמת מתחת לשם המשפחה החדש. לפני שתלחץ על אישור, עומדים עדיין לרשותך לחצנים למחיקת מלה (אחרי צביעתה) ולהוספת מלה. לאחר לחיצת אישור, יופיע חלון מידע ובו אינפורמציה על המשפחה שרשמת זה עתה.

בחלון ניהול משפחות מלים, ליד התיבה שעליה רשום רשימת המשפחות, יש ריבוע ועליו חץ. לחיצה עליו תאפשר לך לראות את רשימת כל המשפחות (בעזרת דפדוף). כל שם משפחה שהחץ יעמוד על השורה שלו יצבע, ולחיצה על השורה תעלה את שם המשפחה אל תיבת שם המשפחה. רשימת כל המלים של המשפחה הזאת תופיע למטה. ניתן למחוק משפחה לאחר בחירתה בלחיצה על הלחצן מחק משפחה. ניתן למחוק את כל המשפחות בלחיצה על מחק הכל. לחיצה על אישור תעביר את שם המשפחה שבחרת, וצבעת אותה, אל חלון חיפוש מתקדם שממנו באת. השם יופיע מסומן כמשפחה (למשל <שבט>). תוכל לשלב את שם המשפחה בתוך שאילתה. יכול אתה גם, כמובן, לרשום בעצמך כל שם משפחה בשאילתה, בתוספת המאפיין של משפחה.


    חיפוש שמור
ניתן לשלב בשאילתה תוצאות שנשמרו מחיפוש קודם תחת שם מסוים (ראה להלן בפרק ד כיצד לשמור חיפוש). נניח ששמרת תוצאות חיפוש קודם תחת השם ישראל, אזי מלה זו כשהיא כתובה בשאילתה כך: {ישראל} היא אוסף התוצאות שנשמרו תחת שם זה.

תועלת מיוחדת תפיק מקבלת חיפוש שמור אם השקעת בשעתו עבודת ניפוי בתוצאות (יוסבר להלן בפרק ה), וכן בצורות של החיפוש. לעיתים מכיל חיפוש שמור תוצאות מאוחדות של שני חיפושים שנשמרו יחד תחת אותו שם. שמירה של חיפוש כזה חוסכת עבודה כפולה של חיפוש.

כדי להגיע אל רשימת החיפושים ששמרת, אתה לוחץ על חיפושים שמורים ומקבל חלון של ניהול חיפושים שמורים. בחלון זה שמורים, שורה אחר שורה, חיפושים שעשית ושמרת בעבר, ובכל שורה רשום שם החיפוש, נוסח השאילתה, מספר התוצאות שלה, ותאריך ביצוע החיפוש ששמרת. ניתנת לך האפשרות למחוק שורה שצבעת, או שורות צבועות, בלחיצה על מחק. אם תלחץ על מחק הכל, ייעלמו כל רישומי השאילתות.

הצג תוצאות - בלחיצה על אפשרות זו, תקבל מיידית את תוצאות החיפוש אשר השורה שלו צבועה, גם אם חל שינוי ברשימת המאגרים שנבחרו.

אישור - בלחיצה על אפשרות זו, תקבל את שם החיפוש השמור שבשורה הצבועה, כשאילתה בחלון החיפוש המתקדם. החיפוש יתבצע רק במאגרים הנוכחיים. כמו כן ניתן לשלב מרכיבים נוספים בשאילתה זו.

יכול אתה גם, כמובן, לרשום בעצמך בשאילתה את שם החיפוש השמור, בתוספת המאפיין של חיפוש שמור.


    שאילתות קודמות
בחיפוש מתקדם אתה יכול ללחוץ על שאילתות קודמות. תקבל חלון של בחירת שאילתה קודמת ובו רישום נוסחי השאילתות בלבד בלי מספרי תוצאות. אתה יכול לבחור שאילתה קודמת על ידי צביעתה. אם תלחץ על מחק, תמחק השורה הצבועה. לחיצה על מחק הכל תנקה את החלון מכל הרישומים שבו. בלחיצה על ביטול תחזור אל החלון הקודם. בלחיצה על אישור, או בלחיצה כפולה, תחזור אל חיפוש מתקדם שממנו יצאת, ובשורה שנועדה לכתיבת השאילתה תמצא את השאילתה שהייתה צבועה בחלון של בחירת שאילתה קודמת. כלומר, השאילתה שבחרת, הועברה לחיפוש, במקום להקלידה מחדש. תוכל להמשיך כאילו הקלדת עכשיו את השאילתה. תוכל לבצע חיפוש של שאילתה זו כמות שהיא, או להכניס בה שינויים לקראת חיפוש נוסף.
 


Bar Ilan Software support - English
חזרה לתוכן תפריט העזרה של פרוייקט השו"ת

החנות היהודית מספקת מגוון מאגרי מידע ביהדות מספקים שונים ועושה מאמץ עילאי להחזיק מלאי של כל התוכנות. אם זאת לצערנו אנחנו לא תמיד מצליחים להחזיק מלאי מכל הספקים. לצערנו מאגר היהדות פרויקט השו"ת של בר אילן לא נמצא במלאי שלנו כרגע, ניתן להשיג מאגרים אחרים

פרוייקט השו"ת לא נמצא במלאי

ניתן לקנות במקום את התוכנות הבאות:

  • אוצרות התורה - מאגר המכיל מעל 40 אלף ספרים - 2370 ₪ במקום 4300
  • אוצרות השו"ת - מומלץ לעוסקים בתחום ההלכה. בכל נושא שתבחרו ניתן לראות את השו"תים העוסקים בנושא. מעל 4000 ספרי שו"ת. - 1100 ₪ במקום 2400
  • דיביאס - מאגר דומה מאד לפרויקט השו"ת - שימוש קל ואינטואיטיבי - 1370 ₪ במקום 2400
  • הארכיון היהודי - מאגר עיתונות יהודית של 180 שנה האחרונות - 11700 ₪ במקום 15000

חבילות מוזלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
:שם

דואר אלקטרוני (לא חובה):

:(טלפון (חובה
:מטרת הפניה


tour
spacer
books_1
books_2
spacer

מבצע מדהים
התקשרו עכשיו לפרטים

spacer
הזמן עכשיו את פרוייקט השו"ת בטופס מאובטח
phone spacer spacer :מוקד מכירות spacer
ניתן להתקשר בין 8:00-23:00
spacer
דודי לורנץ ראה גם: שו"ת בר אילן :עוצב על ידי